Přístroje na ošetření kořenových kanálku

Reciproc

 

 

Raypex 6