Recepce a zdravotní personál

 

Recepce

Barbora Stárková

 

 

 

Zdravotní personál

Prudičová Ilona, vedoucí sestra, zubní instrumentářka

Válková Štěpánka, zubní instrumentářka

Marie Exnerová, zubní instrumentářka

Kubová Lucie, DiS. – dentální hygienistka

Roháčková Marie, DiS. – dentální hygienistka

Bc. Šimková Helena, DiS., , dentální hygienistka