Ceník stomatologických výkonů

Platný od 1.1.2023

Vážení pacienti,

našim cílem je poskytnout Vám kvalitní stomatologickou péči s vlídným přístupem a v prostředí, kde se budete cítit dobře.

Máme smlouvy s téměř všemi zdravotními pojišťovnami[1], což znamená, že množství zákroků je hrazeno z Vašeho zdravotního pojištění. Toto se týká především vstupního vyšetření včetně registrace, pravidelných preventivních prohlídek, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami dvakrát ročně, a dále RTG vyšetření, jenž Vám bude provedeno přímo u nás v ordinaci. V neposlední řadě je to podání lokální anestezie před samotným zákrokem.

 

Stomatologické výkony hrazené zdravotní pojišťovnou:

Preventivní prohlídka stále 2x ročně
Anestezie – znecitlivění tkaní před výkonem hradí neomezeně
Extrakce hradí neomezeně
Ošetření zubního kazu nedózovaným (práškovým) amalgamem 1x ročně / zub, jinak hradí pacient
Ošetření zubního kazu skloinomerním cementem = bílá výplň děti do 15 let + gravidní ženy
Stomatologické výrobky:
Celková zubní náhrada hrazená 1x za 4 roky
Pryskyřičná korunka ve frontálním (předním) úseku chrupu hrazená 1x za 3 roky
Celoplášťová litá korunka (kovová) do zadního úseku chrupu hrazená 1x za 7 let

 

Stomatologické výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Níže jsou uvedeny ceny základních výkonů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Tyto ceny jsou sestaveny na základě časové náročnosti stomatologického výkonu, typu zvoleného materiálu a jeho použitého množství.

Pacient má právo být seznámen před ošetřením s cenou výkonu a nahlédnout do ceníku naší ordinace.

Preventivní prohlídka pro nereg. pacienty   1 500 Kč
Nadstandardní výplň (kompozitní bílá) dle rozsahu 1 200 – 2 500 Kč 
Endodontické ošetření zubu (dle počtu kořenových kanálků) 3 000 – 4 000 Kč
Přímá dostavba zubu kompozitním čepem  3 000 Kč
Stomatologické výrobky:
Zirkonová korunka (celá bílá)  6 000 Kč
Snímatelná náhrada částečná od 5 000 Kč
Chránič na zuby   2 000 Kč

 

[1] Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Oborová zdravotní pojiťovna.