Důležité upozornění: Upozornění: ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY Více info →

Ceník stomatologických výkonů

Platný od 1.1.2021

Vážení pacienti,

našim cílem je poskytnout Vám kvalitní stomatologickou péči s vlídným přístupem a v prostředí, kde se budete cítit dobře.

Máme smlouvy s téměř všemi zdravotními pojišťovnami[1], což znamená, že množství zákroků je hrazeno z Vašeho zdravotního pojištění. Toto se týká především vstupního vyšetření včetně registrace, pravidelných preventivních prohlídek, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami dvakrát ročně, a dále RTG vyšetření, jenž Vám bude provedeno přímo u nás v ordinaci. V neposlední řadě je to podání lokální anestezie před samotným zákrokem.

 

Stomatologické výkony hrazené zdravotní pojišťovnou:

Preventivní prohlídka 2x ročně
Anestezie – znecitlivění tkaní před výkonem hradí neomezeně
Extrakce hradí neomezeně
Ošetření zubního kazu nedózovaným (práškovým) amalgamem 1x ročně / zub, jinak hradí pacient
Odstranění zubního kamene – profylaktické 1x ročně při 1. prohlídce v roce, jinak hradí pacient
Stomatologické výrobky:
Celková zubní náhrada hrazená 1x za 3 roky
Pryskyřičná korunka ve frontálním (předním) úseku chrupu hrazená 1x za 2 roky
Celoplášťová litá korunka (kovová) do zadního úseku chrupu hrazená 1x za 5 let

 

Stomatologické výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Níže jsou uvedeny ceny základních výkonů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Tyto ceny jsou sestaveny na základě časové náročnosti stomatologického výkonu, typu zvoleného materiálu a jeho použitého množství.

Pacient má právo být seznámen před ošetřením s cenou výkonu a nahlédnout do ceníku naší ordinace.

Preventivní prohlídka pro nereg. pacienty   1 100 Kč
Nadstandardní výplň (bílá nebo z vysokostříbrného dózovaného amalgamu)

Malého rozsahu      od 920 Kč

Velkého rozsahu     od 1 900 Kč

Endodontické ošetření zubu (čištění kořenových kanálků) od 2 000 Kč
Přímá dostavba zubu kompozitním čepem od 2 000 Kč
Dentální hygiena (45min) 750 Kč
Dentální hygiena (30min) 590 Kč
Dentální hygiena (45min) – pro neregistrované pacienty 920 Kč
Fluoridační program děti – pro registrované pacienty 350 Kč
 Fluoridační program děti – neregistrovaní pacienti 550 Kč
Stomatologické výrobky:
Metalokeramická korunka od 4 500 Kč
Fazetovaná korunka („půlená“), kov+plast od 3 000 Kč
Snímatelná náhrada částečná od 3 500 Kč
Chránič na zuby od 1 000 Kč

 

[1] Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Oborová zdravotní pojiťovna.