Důležité upozornění: Upozornění: ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY Více info →

Příspěvky zdravotních pojišťoven na rok 2018

 

 

Benefity zdravotních pojišťoven na rok 2018.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA

 Program pro maminky

 • Příspěvek na dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody).
 • O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu nebo maminka, která porodila, na základě předložení rodného listu dítěte (do 12 měsíců po porodu).
 • Příspěvek je možné využít na jednu nebo více aktivit v tomto programu (v rámci jednoho těhotenství) do celkové výše  1 000 Kč. Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2018.

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před stanoveným termínem po vyčerpání stanoveného finančního limitu!

 

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 Program Bonus+  

 • Příspěvek do maximální výše 500 Kč za dentální hygienu provedenou stomatologem nebo pracovníkem s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru dentální hygienista.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

Program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně – až 2000 Kč

 

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Dentální hygiena – až 400 Kč jednou do roka

 • Určen všem pojištěncům na dentální hygienu (ošetření či instruktáž).
 • Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.
 • K realizaci příspěvku je nutné předložit:
  • Vyplněnou a podepsanou žádost
  • Originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny

Oborová zdravotní pojišťovna

 • U Oborové zdravotní pojišťovny lze příspěvky (například na dentální hygienu či rovnátka) čerpat prostřednictvím elektronického systému Vitakarta.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 • Čerpání příspěvků je ve většině případů podmíněno členstvím v klubu nebo v programu vedeného danou zdravotní pojišťovnou. V rámci těchto klubů a programů klienti sbírají body a na jejich základě mají potom nárok na příspěvek.
 • Pro dotazy ohledně členství, Vašeho aktuálního počtu bodů (tzn. nárok na příspěvek) a dalších podmínek je vhodné se obrátit na pobočku Vaší zdravotní pojišťovny nebo je najdete na stránkách Vaší pojišťovny.

 

Za stomatologický tým: Mgr. Jana Židková, Barbora Stárková

Zdroj: Webové portály jednotlivých zdravotních pojišťoven